wtorek, 5 lutego 2013

Jak wypełnić formularz KRS-Z30?

Jak wypełnić formularz KRS-Z30? Wzór przykładowo wypełnionego formularza KRS-Z30 (sprawozdanie finansowe i inne dokumenty) znajdziesz tutaj.

Formularz KRS-Z30 należy wypełnić składając sprawozdanie finansowe i sprawozdanie zarządu spółki z działalności za poprzedni rok obrotowy.

Wzór sprawozdania zarządu z działalności znajdziesz tutaj.

piątek, 2 listopada 2012

Jak wypłacić zaliczkę na poczet zysku spółki komandytowej?

Każdy wspólnik spółki komandytowej uczestnicy w zysku spółki. Wspólnik może żądać podziału i wypłaty zysku z końcem każdego roku obrotowego. Czy możliwe jest jednak wypłacenie wspólnikom zaliczki z tytułu udziału w zysku spółki komandytowej w trakcie roku obrotowego?

Kodeks spółek handlowych nie sprzeciwia się wypłacie zaliczki na poczet udziału w zysku spółki komandytowej w trakcie roku obrotowego. Wspólnicy powinni podjąć stosowną uchwałę. Jak taka uchwała powinna wyglądać? Zobacz wzór uchwały wspólników o wypłacie zaliczki na poczet udziały w zysku spółki komandytowej.

niedziela, 16 września 2012

Wzór umowy spółki partnerskiej

W serwisie Spółki24.pl zostały dodane dwa wzory umowy spółki partnerskiej. Pierwszy wzór zawiera podstawowe postanowienia umowy spółki, drugi wzór modyfikuje ogólne postanowienia Kodeksu Spółek Handlowych w ten sposób, że przewiduje, iż jeden lub kilku partnerów będą ponosić odpowiedzialność nieograniczoną na tych samych zasadach jak wspólnicy spółki jawnej.

Dla przypomnienia należy wskazać, iż zasadą jest, że w spółce partnerskiej partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce, jak również za zobowiązania spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki. Co do zasady więc każdy partner ponosi odpowiedzialność za jedynie za własne działania i za działania spółki, które nie pozostają w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce. 

Wspólnikami w spółce partnerskiej mogą być wyłącznie osoby wykonujące zawód: adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego.

sobota, 30 czerwca 2012

Udział w walnym zgromadzeniu korzystając ze środków komunikacji elektronicznej

Od niedawna przepisy Kodeksu spółek handlowych dopuszczają możliwość uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki akcyjnej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (tzw. e-uczestnictwo). Jakie wymogi powinna spełnić spółka akcyjna, aby jej akcjonariusza mogli uczestniczyć w walnym zgromadzeniu w powyższy sposób oraz w jakiej formie można uczestniczyć w walnym zgromadzeniu w ten sposób wyjaśnia Rafał Karol Biernacki w artykule "E-uczestnictwo akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu".

czwartek, 7 czerwca 2012

8 czerwca KRS nie pracuje!

Jak informuje redakcja serwisu Wzorykrs.pl w dniu 8 czerwca 2012 r. nie będzie można załatwić żadnej urzędowej sprawy w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu Okręgowego, sąd będzie nieczynny. W zamian KRS pracować będzie w sobotę 23 czerwca 2012 r.

poniedziałek, 12 marca 2012

Gdy były członek zarządu nie został wykreślony z KRS

Z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego wiąże się szereg domniemań, które powodować mogą istotne konsekwencje prawne. Wniosek o zmianę wpisu w KRS może złożyć wyłącznie spółka, w imieniu której działa aktualny zarząd spółki. Co w takim razie ma zrobić były członek zarządu spółki, którego dane nie zostały wykreślone z KRS, mimo jego odwołania lub rezygnacji z funkcji członka zarządu? Czy jakieś konsekwencje wiążą się z tym dla samej spółki? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w artykule pt. "Konsekwencje niezgłoszenia zmiany w zarządzie do KRS". 

poniedziałek, 16 stycznia 2012

Wzór sprawozdania zarządu z działalności spółki najbardziej poszukiwany

Oto garść statystyk dotyczących działalności serwisu Spółki24.pl za 2011 r.:
1) najczęściej pobieranym wzorem w serwisie był wzór sprawozdania zarządu z działalności spółki;
2) dużym zainteresowaniem cieszył się również pakiet wzorów formularzy KRS w zakresie zmiany wspólników;
3) najczęściej czytanym artykułem był artykuł dotyczący zgłoszenia zmiany w zarządzie spółki z o.o. do KRS.
4) Dużym zainteresowaniem cieszyły się również artykuły dotyczące sprawozdania zarządu spółki oraz działalności rady nadzorczej w spółce z o.o.
W tym roku planujemy udostępnić kolejne pakiety wzorów dotyczące spółek handlowych oraz szereg przydatnych artykułów z zakresu prawa spółek. Zapraszamy.